Kontakt
WysylamTaniej.pl
Biuro czynne: Pon-Pt, 8.00-17.00

Biuro obsługi klienta:
Infolinia: 61-610-23-51
FAX: 61-610-23-79
E-mail: biuro@wysylamtaniej.pl

Dział płatności i windykacji:
E-mail: platnosci@wysylamtaniej.pl

Dział sprzedaży:
E-mail: biznes@wysylamtaniej.pl
Wycena
www.WysylamTaniej.pl - operator logistyczny www.WysylamTaniej.pl - operator logistyczny

REKLAMACJE

Aby maksymalnie przyspieszyć proces składania reklamacji, prosimy postępować zgodnie z wytycznymi opisanymi w poniższych punktach. Najważniejszym aspektem jest dostarczenie wymaganych dokumentów, które są niezbędne do rozpoczęcia procedury reklamacyjnej. Wyjątek stanowi procedura postępowania reklamacyjnego w przypadku przesyłek wysyłanych za pośrednictwem kuriera DHL. Szczegóły znajdują się poniżej.

WYMAGANE DOKUMENTY DLA PRZESYŁEK REALIZOWANYCH ZA POŚREDNICTWEM KURIERA UPS:
1. Pismo reklamacyjne z uwzględnieniem kwoty roszczenia oraz wskazaniem numeru rachunku bankowego, na który ma zostać przekazane odszkodowanie.
2. Kopia listu przewozowego.
3. Kopia dokumentu potwierdzającego wartość uszkodzonego towaru tj. faktura zakupu lub faktura/paragon sprzedaży, a w przypadku producentów – kosztorys wytworzenia towaru. Przy czym w przypadku przesłania faktury sprzedaży bądź paragonu konieczne jest wyjaśnienie w piśmie reklamacyjnym dlaczego nie można dostarczyć faktury zakupowej. Dopuszczalna jest sytuacja, w której mimo wyjaśnień, ze strony nadawcy, firma UPS może zażądać przedstawienia faktury zakupowej.
4. Kopia faktury za naprawę uszkodzonego towaru lub kosztorys naprawy – jeżeli do takiej doszło.
5. Protokół szkody.

Wszystkie dokumenty należy WYSŁAĆ W JEDNEJ WIADOMOŚCI, drogą elektroniczną na adres reklamacje@wysylamtaniej.pl
Rozpatrywane będą TYLKO I WYŁĄCZNIE reklamacje zgłaszane na wyżej wymienione konto mailowe. Wszelkie reklamacje składane na pozostałe konta pocztowe naszej firmy nie zostaną rozpatrzone.

Czas oczekiwania na odpowiedź ze strony firmy UPS – 30dni kalendarzowych. Dopuszcza się możliwość wydłużenia tego okresu na czas nieokreślony z uwagi na wystąpienie wypadków losowych niezależnych od serwisu www.wysylamtaniej.pl oraz od firmy UPS. Za sprawy związane z przewozem towaru odpowiedzialność ponosi przewoźnik UPS i wszelkie reklamacje dotyczące usługi przewozowej rozpatrywane są przez przewoźnika UPS.

WYMAGANE DOKUMENTY DLA PRZESYŁEK REALIZOWANYCH ZA POŚREDNICTWEM KURIERA K-EX:
1. Zgłoszenie reklamacyjne K-EX - kliknij aby pobrać.
2. Kopia listu przewozowego.
3. Kopia dokumentu potwierdzającego wartość uszkodzonego towaru tj. faktura zakupu lub faktura/paragon sprzedaży, a w przypadku producentów – kosztorys wytworzenia towaru. Przy czym w przypadku przesłania faktury sprzedaży bądź paragonu konieczne jest wyjaśnienie w piśmie reklamacyjnym dlaczego nie można dostarczyć faktury zakupowej. Dopuszczalna jest sytuacja, w której mimo wyjaśnień, ze strony nadawcy, firma UPS może zażądać przedstawienia faktury zakupowej.
4. Kopia faktury za naprawę uszkodzonego towaru lub kosztorys naprawy – jeżeli do takiej doszło.
5. Protokół szkody spisany z kurierem.
6. Zdjęcie uszkodzeń.

W przypadku niewykonania poprawnie usługi transportowej (np. opóźnienie w doręczeniu) prosimy wysłać jedynie formularz zgłoszenia reklamacji K-EX (dostępny po kliknięciu TUTAJ)

Wszystkie dokumenty należy WYSŁAĆ W JEDNEJ WIADOMOŚCI, drogą elektroniczną na adres reklamacje@wysylamtaniej.pl
Rozpatrywane będą TYLKO I WYŁĄCZNIE reklamacje zgłaszane na wyżej wymienione konto mailowe. Wszelkie reklamacje składane na pozostałe konta pocztowe naszej firmy nie zostaną rozpatrzone.

Czas oczekiwania na odpowiedź ze strony firmy K-EX – 30dni kalendarzowych. Dopuszcza się możliwość wydłużenia tego okresu na czas nieokreślony z uwagi na wystąpienie wypadków losowych niezależnych od serwisu www.wysylamtaniej.pl oraz od firmy K-EX. Za sprawy związane z przewozem towaru odpowiedzialność ponosi przewoźnik K-EX i wszelkie reklamacje dotyczące usługi przewozowej rozpatrywane są przez przewoźnika K-EX. Odpowiedź na reklamację otrzymacie Państwo korespondecją pocztową bądź mailową bezpośrednio od firmy K-EX. W przypadku nie uwzględnienia reklamacji klientowi przysługuje prawo do odwołania przy czym musi je złożyć bezpośrednio do firmy K-EX wysyłając odwołanie pisemnie pocztowo bądź mailowo na adres centrali K-EX ul. Zagnańska 61, 25-528 Kielce, e-mail: biuro@k-ex.pl.

WYMAGANE DOKUMENTY DLA PRZESYŁEK REALIZOWANYCH ZA POŚREDNICTWEM KURIERA FEDEX:
1. Pismo reklamacyjne, które powinno zawierać: datę nadania, nr listu przewozowego, rodzaj reklamowanej przesyłki, opis opakowania przesyłki, opis zawartości, opis uszkodzenia, uzasadnienie reklamacji, kwotę odszkodowania w przypadku jego żądania, numer konta bankowego, dane kontaktowe reklamującego.
2. Kopia listu przewozowego.
3. Kopia dokumentu potwierdzającego wartość uszkodzonego towaru tj. faktura zakupu lub faktura/paragon sprzedaży, a w przypadku producentów – kosztorys wytworzenia towaru potwierdzone za zgodność z oryginałem wraz z datą i podpisem. Przy czym w przypadku przesłania faktury sprzedaży bądź paragonu do kwoty odszkodowania uwzględnia się 80% wartości uszkodzonego towaru.
4. Kopia faktury za naprawę uszkodzonego towaru lub kosztorys naprawy – jeżeli do takiej doszło.
5. Protokół szkody.

Wszystkie dokumenty należy WYSŁAĆ W JEDNEJ WIADOMOŚCI, drogą elektroniczną na adres reklamacje@wysylamtaniej.pl
Rozpatrywane będą TYLKO I WYŁĄCZNIE reklamacje zgłaszane na wyżej wymienione konto mailowe. Wszelkie reklamacje składane na pozostałe konta pocztowe naszej firmy nie zostaną rozpatrzone.

Czas oczekiwania na odpowiedź ze strony firmy FEDEX – 30dni kalendarzowych. Dopuszcza się możliwość wydłużenia tego okresu na czas nieokreślony z uwagi na wystąpienie wypadków losowych niezależnych od serwisu www.wysylamtaniej.pl oraz od firmy FEDEX. Za sprawy związane z przewozem towaru odpowiedzialność ponosi przewoźnik FEDEX i wszelkie reklamacje dotyczące usługi przewozowej rozpatrywane są przez przewoźnika FEDEX.

REKLAMACJE DOTYCZĄCE PRZESYŁEK REALIZOWANYCH ZA POŚREDNICTWEM KURIERA DHL:
1. Aby dokonać zgłoszenia reklamacyjnego na usługi Kuriera DHL należy zarejestrować się na stronie internetowej Kuriera DHL: https://dhl24.com.pl/uzytkownik/zaloguj.html
2. System sam poprosi aby użytkownik w danym momencie dołączył odpowiednie dokumenty (np. list przewozowy, protokół szkody, fakturę zakupu itp.)
3. Po poprawnie przeprowadzonej procedurze, proces reklamacji zostanie rozpoczęty a gdy tylko pojawią się jakiekolwiek informacje pracownik firmy DHL skontaktuje się z Państwem niezwłocznie.


REKLAMACJE DOTYCZĄCE PRZESYŁEK REALIZOWANYCH ZA POŚREDNICTWEM FIRMY SPEDYCYJNEJ ROHLIG SUUS:
1. W razie potrzeby zgłoszenia reklamacji należy wypełnić poniższe dokumenty:
a) Formularz zgłoszenia roszczenia
b) Szczegółowa kalkulacja
c) Oświadczenie

oraz przygotować:

a) Kopię listu przewozowego.
b) Kopia dokumentu potwierdzającego wartość uszkodzonego towaru tj. faktura zakupu lub faktura/paragon sprzedaży, a w przypadku producentów – kosztorys wytworzenia towaru potwierdzone za zgodność z oryginałem wraz z datą i podpisem. Przy czym w przypadku przesłania faktury sprzedaży bądź paragonu do kwoty odszkodowania uwzględnia się 80% wartości uszkodzonego towaru. c) Kopia faktury za naprawę uszkodzonego towaru lub kosztorys naprawy – jeżeli do takiej doszło.
d) Protokół szkody spisany wraz z kierowcą.
e) Zdjęcia uszkodzonego ładunku.
2. Wszystkie dokumenty należy WYSŁAĆ W JEDNEJ WIADOMOŚCI, drogą elektroniczną na adres reklamacje@wysylamtaniej.pl
Rozpatrywane będą TYLKO I WYŁĄCZNIE reklamacje zgłaszane na wyżej wymienione konto mailowe.
Wszelkie reklamacje składane na pozostałe konta pocztowe naszej firmy nie zostaną rozpatrzone.
3. Po otrzymaniu dokumentacji i jej weryfikacji sprawa zostaje przekazana do działu szkód Rohlig Suus, który to przystępuje do rozpatrywania roszczeń.
Działania obejmują głównie:
a) weryfikację zasadności i wysokości roszczeń,
b) ustalenie sprawcy szkody,
c) skierowanie do sprawcy lub do właściwego ubezpieczyciela oficjalnej reklamacji w celu zabezpieczenia interesów klienta i uzyskania należnego mu odszkodowania.

Czas oczekiwania na odpowiedź ze strony firmy ROHLIG SUUS – 30dni kalendarzowych. Dopuszcza się możliwość wydłużenia tego okresu na czas nieokreślony z uwagi na wystąpienie wypadków losowych niezależnych od serwisu www.wysylamtaniej.pl oraz od firmy ROHLIG SUUS. Za sprawy związane z przewozem towaru odpowiedzialność ponosi przewoźnik ROHLIG SUUS i wszelkie reklamacje dotyczące usługi przewozowej rozpatrywane są przez przewoźnika ROHLIG SUUS.